Skip to content

Spiritual ความเชื่อเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

Spiritual ความเชื่อเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

Spiritual ความเชื่อเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน

ในปัจจุบันนี้เรื่องของศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากเลยที่จะทำให้คนในทุกๆประเทศนั้นมีความสามัคคีหรือความกลมเกลียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน เรื่องของ Spiritual เป็นเรื่องที่เราก็ควรที่จะหันมาให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมากถึงจะเป็นเรื่องที่ดี

                Spiritual ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานั้นเป็นสิ่งที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเลย เราต้องให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องของความเชื่อ หรือจิตวิญญาณในตนเองให้ได้มากที่สุดหลายๆอย่างจิตสามารถสั่งให้เราทำดีหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เพียงแต่เราเองก็ต้องเป็นคนที่มีสติอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาหรือทัศนคติที่ไม่ดี

                ทุกๆอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากที่สุดที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเราต้องให้ความสนใจในเรื่องของความเชื่อศาสนาก่อนเพราะศาสนานั้นจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรานั้นเป็นคนดีขึ้นมาได้ ทุกๆเรื่องราวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเลย เราควรที่จะให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องของความเชื่อศาสนาด้วย

                เชื่อว่าเรื่องศาสนาจะเป็น Spiritualหลักที่จะทำให้คนเรานั้นมีสติที่มากยิ่งขึ้นได้ ทุกๆเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเราเองก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของศาสนาถึงจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สุด ศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้เรามีจิตใจที่ดีและเป็นคนที่ดี เราเองก็ไม่ควรที่จะมองข้ามเรื่องต่างๆเลย อย่างในเรื่องของการที่ Spiritual สั่งการให้เราทำเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนว่าเราเองก็จะต้องเป็นคนที่มีสติก่อนเพราะถ้าเรามีสติที่ดีนั้นเราก็จะไม่เกิดเรื่องที่แย่ต่างๆขึ้นอีกด้วย

                ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรที่จะมองถึงเรื่องต่างๆ เราควรที่จะมองถึงความสนใจและความสำคัญในเรื่องของ Spiritual ก่อนหากเราเข้าถึงแล้วเราก็จะรู้ถึงวิธีการจัดการกับมันซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย Spiritual จึงเป็นเรื่องที่เราต้องใช้วิจารณญาณหรือความคิดของตนเองให้ได้มากที่สุด หากจิตเราสั่งให้ทำอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องคิดถึงเรื่องดีๆและตั้งสติให้มากๆเพราะว่า Spiritual จิตวิญญาณกับศาสนาสามารถทำให้เราพบเจอในเรื่องที่ดีขึ้นมาได้ไม่ทำให้เราหลงผิดได้อีกด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราเองก็ไม่ควรที่จะมองข้ามอย่างยิ่งเลย